BIODERMA là một thương hiệu thuộc NAOS.

Sinh học hệ da là phương pháp tiếp cận cốt lõi của NAOS, dựa trên ý tưởng về mối liên kết chặt chẽ và tương tác lẫn nhau giữa các hệ sinh thái da (sinh học, sinh lý học), cá thể (lối sống) và hành tinh.

Khám phá

Company - skin focus

 

 

Chuyên môn về Sinh học hệ da

Sứ mệnh của chúng tôi: sinh học ứng dụng trong da liễu và phục vụ sức khỏe.

Chúng tôi làm việc cùng với các chuyên gia chăm sóc sức khỏe từ khắp nơi trên thế giới, tăng cường sức khỏe làn da, bất kể mức độ nhạy cảm hay điều kiện môi trường xung quanh.

Khám phá

 Corpo - expert focusing on skin C8

 

Cam kết vì mang lại làn da khỏe mạnh

Với sự tôn trọng tuyệt đối cân bằng tự nhiên của làn da, các sản phẩm chăm sóc của chúng tôi được phát triển theo cách tiếp cận đáp ứng yêu cầu an toàn da liễu. Đồng thời, chúng tôi cũng xây dựng các mối liên kết cộng đồng để cùng nhau hỗ trợ tất cả mọi người.

Khám phá

Bioderma - Woman skin focus

 

 

Nhân loại là cốt lỗi trong hành trình của chúng tôi. #joinNAOS

BIODERMA là một thương hiệu của NAOS, lấy cảm hứng từ sự sống và được quản lý bằng sự tận tâm.

Là một công ty phát triển với mục đích rõ ràng, chúng tôi hướng đến xây dựng một tương lai bền vững, bảo tồn nhân loại và môi trường xung quanh.

Khám phá

Company - family