BIODERMA recommends

Dược mỹ phẩm Bs Lê Thị Thùy Linh

Dermatologist

595/33/7 CMT8, p15, q10
Cách Mạng Tháng 8
Thành phố Hồ Chí Minh 72512
Việt Nam

Hours Thứ Hai: 08:30–19:00
Thứ Ba: 08:30–20:00
Thứ Tư: 08:30–19:00
Thứ Năm: 08:30–19:00
Thứ Sáu: 08:30–19:00
Thứ Bảy: 08:30–19:00
Chủ Nhật: 08:30–19:00