The Gioi Skin Food

Điểm bán hàng của BIODERMA

100 Hoàng Hoa Thám, phường 12, quận Tân Bình
Thành phố Hồ Chí Minh
Quần đảo Virgin thuộc Hoa Kỳ

1900 636510 | | Website
Giờ mở cửa Thứ Hai: 09:00–21:00
Thứ Ba: 09:00–21:00
Thứ Tư: 09:00–21:00
Thứ Năm: 09:00–21:00
Thứ Sáu: 09:00–21:00
Thứ Bảy: 09:00–21:00
Chủ Nhật: 09:00–21:00
Chỉ đường