BIODERMA point of sale

Aeon Mall

Điểm bán hàng của BIODERMA

30 Bờ Bao Tân Thắng, phường Sơn Kỳ
Quận Tân Phú
Thành phố Hồ Chí Minh
Việt Nam

1900 6081 | | Website
Giờ mở cửa

Thứ Hai: 10:00–22:00
Thứ Ba: 10:00–22:00
Thứ Tư: 10:00–22:00
Thứ Năm: 10:00–22:00
Thứ Sáu: 10:00–22:00
Thứ Bảy: 10:00–22:00
Chủ Nhật: 10:00–22:00

Chỉ đường