BIODERMA point of sale

Aeon Mall

Điểm bán hàng của BIODERMA

27 Cổ Linh, phường Long Biên
Quận Long Biên
Hà Nội
Việt Nam

024 6250 7711 | | Website
Giờ mở cửa

Thứ Hai: 10:00–22:00
Thứ Ba: 10:00–22:00
Thứ Tư: 10:00–22:00
Thứ Năm: 10:00–22:00
Thứ Sáu: 10:00–22:00
Thứ Bảy: 09:00–22:00
Chủ Nhật: 09:00–22:00

Chỉ đường