BIODERMA point of sale

Aeon Mall

Điểm bán hàng của BIODERMA

1 Đường Số 17A, phường Bình Trị Đông B
Quận Bình Tân
Thành phố Hồ Chí Minh
Việt Nam

028 6288 6060 | | Website
Giờ mở cửa

Thứ Hai: 10:00–22:00
Thứ Ba: 10:00–22:00
Thứ Tư: 10:00–22:00
Thứ Năm: 10:00–22:00
Thứ Sáu: 10:00–22:00
Thứ Bảy: 09:00–22:00
Chủ Nhật: 09:00–22:00

Chỉ đường