Watson

Điểm bán hàng của BIODERMA

30 Bờ Bao Tân Thắng, Tân Phú, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú
Thành phố Hồ Chí Minh
Quần đảo Virgin thuộc Hoa Kỳ

1900 6081 | | Website
Giờ mở cửa Thứ Hai: 10:00–22:00
Thứ Ba: 10:00–22:00
Thứ Tư: 10:00–22:00
Thứ Năm: 10:00–22:00
Thứ Sáu: 10:00–22:00
Thứ Bảy: 10:00–22:00
Chủ Nhật: 10:00–22:00
Chỉ đường