Watson

Điểm bán hàng của BIODERMA

2 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1
Thành phố Hồ Chí Minh
Quần đảo Virgin thuộc Hoa Kỳ

Giờ mở cửa Thứ Hai: 08:00–23:00
Thứ Ba: 08:00–23:00
Thứ Tư: 08:00–23:00
Thứ Năm: 08:00–23:00
Thứ Sáu: 08:00–23:00
Thứ Bảy: 08:00–23:00
Chủ Nhật: 09:30–23:00
Chỉ đường