Sammi Shop

Điểm bán hàng của BIODERMA

352 Đường 3/2, Phường 12, Quận 10
Thành phố Hồ Chí Minh
Quần đảo Virgin thuộc Hoa Kỳ

028 6681 8771 | | Website
Giờ mở cửa Thứ Hai: 08:00–22:00
Thứ Ba: 08:00–22:00
Thứ Tư: 08:00–22:00
Thứ Năm: 08:00–22:00
Thứ Sáu: 08:00–22:00
Thứ Bảy: 08:00–22:00
Chủ Nhật: 08:00–22:00
Chỉ đường