Nhà thuốc Bệnh viện Da liễu TP.Hồ Chí Minh

Điểm bán hàng của BIODERMA

: 2 Nguyễn Thông, Phường 6, Quận 3
Thành phố Hồ Chí Minh
Quần đảo Virgin thuộc Hoa Kỳ

028 3930 8131 | | Website
Giờ mở cửa Thứ Hai: 06:00–18:30
Thứ Ba: 06:00–18:30
Thứ Tư: 06:00–18:30
Thứ Năm: 06:00–18:30
Thứ Sáu: 06:00–18:30
Thứ Bảy: 07:30–18:30
Chủ Nhật: 07:30–15:00
Chỉ đường