EvaShop

Điểm bán hàng của BIODERMA

Tầng 3, Amazing Center, 51 Yên Thế, Phường 2, Quận Tân Bình
Thành phố Hồ Chí Minh
Quần đảo Virgin thuộc Hoa Kỳ

1800 234535
Giờ mở cửa Thứ Hai: 08:00–20:00
Thứ Ba: 08:00–20:00
Thứ Tư: 08:00–20:00
Thứ Năm: 08:00–20:00
Thứ Sáu: 08:00–20:00
Thứ Bảy: 08:00–20:00
Chủ Nhật: Đóng cửa
Chỉ đường