Aeon Mall

Điểm bán hàng của BIODERMA

242 Phạm Văn Đồng, phường Bình Chánh
Quận Thủ Đức
Thành phố Hồ Chí Minh
Việt Nam

028 3622 3366 | | Website
Giờ mở cửa Thứ Hai: 09:30–22:00
Thứ Ba: 09:30–22:00
Thứ Tư: 09:30–22:00
Thứ Năm: 09:30–22:00
Thứ Sáu: 09:30–22:00
Thứ Bảy: 09:00–22:00
Chủ Nhật: 09:00–22:00
Chỉ đường