BIODERMA point of sale

Aeon Mall

Điểm bán hàng của BIODERMA

Số 10 đường Võ Nguyên Giáp, phường Kênh Dương
Quận Lê Chân
Hải Phòng
Việt Nam

0225 3525 888 | | Website
Giờ mở cửa

Thứ Hai: 10:00–22:00
Thứ Ba: 10:00–22:00
Thứ Tư: 10:00–22:00
Thứ Năm: 10:00–22:00
Thứ Sáu: 10:00–22:00
Thứ Bảy: 09:00–22:00
Chủ Nhật: 09:00–22:00

Chỉ đường