Aeon Mall

Điểm bán hàng của BIODERMA

11 Sư Vạn Hạnh, phường 12
Quận 10
Thành phố Hồ Chí Minh
Việt Nam

028 3862 5588 | | Website
Giờ mở cửa Thứ Hai: 09:30–22:00
Thứ Ba: 09:30–22:00
Thứ Tư: 09:30–22:00
Thứ Năm: 09:30–22:00
Thứ Sáu: 09:30–22:00
Thứ Bảy: 09:30–22:00
Chủ Nhật: 09:30–22:00
Chỉ đường